Regulamin korzystania z usług Willi „MAJERZÓWKA”
 
Szanowni Państwo,
bardzo prosimy o przestrzeganie niniejszego regulaminu, który w swoim założeniu ma służyć zapewnieniu Wam spokojnego i bezpiecznego pobytu w  naszej Willi.

§ 1

 1. Pokoje w willi Majerzówka  wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa w willi rozpoczyna się o godzinie 15:oo w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:oo dnia następnego.
 3. Dopuszcza się zajęcie pokoju  przed  rozpoczęciem doby hotelowej lub opuszczenie pokój po jej zakończeniu tylko i wyłącznie za zgodą właścicieli obiektu.

§ 2

 1. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia lub w rezerwacji ,Goście powinni zgłaszać nie później niż do godziny 11:oo w dniu poprzedzającym zakończenie pobytu .
 2. Willa Majerzówka uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc na wybrany okres.

§ 3

 1. Gość nie może przekazać pokoju lub miejsca w nim innej osobie bez zgody właściciela obiektu.
 2. Goście mogą przyjmować inne osoby w wynajętych pokojach tylko do godziny 22:oo. Po godzinie 22:oo osoby nie zameldowane w willi Majerzówka, mają obowiązek opuścić teren willi.
 3. Willa  Majerzówka  może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin willi , wyrządzając szkodę w mieniu willi lub innych Gości,  albo szkodę na osobie Gości, właścicieli willi  lub innych osób przebywających na terenie,  albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie willi Majerzówka.

§ 4

 1. Gość ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń willi oraz braki w wyposażeniu, powstałe z winy Gościa lub z winy osób Go odwiedzających.
 2. Gość powinien  powiadomić właścicieli willi o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 5

 1. W willi Majerzówka obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług willi  nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.     
 3. Willa może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 6

 1. Willa Majerzówka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów i innych rzeczy, powstałe na parkingu lub  przy obiekcie.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojazdach.

§ 7

 1. W celu zameldowania prosimy każdego Gościa o okazanie dowodu osobistego ( w dniu przyjazdu)
 2. Gość otrzymuje w chwili zameldowania komplet kluczy (do pokoju , wejścia głównego, szatni narciarskiej  oraz szafki narciarskiej) wraz z pilotem do bramy i kartą magnetyczną. 
 3. Po zakończeniu pobytu Gość ma obowiązek ich zwrotu.
 4. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczy, karty, Gość pensjonatu winien natychmiast zgłosić ten fakt właścicielom willi .  
 5. Kaucja za zgubienie lub uszkodzenie klucza wynosi 20 zł, karty  magnetycznej 30zł, pilota 50zł.
 6. Rozliczenie za cały pobyt oraz opłaty uzdrowiskowej następuje w dniu przyjazdu.   

§ 8
 1. Willa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości  usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich , co umożliwi właścicielom  willi niezwłoczną reakcję i usunięcie niedogodności.
 3. Willa  Majerzówka  ma obowiązek zapewnić:
a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa. 
b. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowania w tajemnicy informacji o Gościu.
c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w willi Majerzówka.

§ 9

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach willi : grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju należy sprawdzić czy zakręcone są krany, zamknięte okna oraz czy nie zaprószono ognia.
 3. Goście proszeni są o przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pokojach oraz w pozostałych pomieszczeniach willi. W przypadku złamania niniejszego zakazu oraz nieuzasadnionego uruchomienia alarmu P.POŻ Gość ponosi dodatkowe koszty .

§ 10

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju willi, zostaną  odesłane na  koszt Gościa, na wskazany przez niego adres oraz na wyraźne życzenie Gościa.
 
 
Życzymy miłego pobytu.
Kontakt
Adres:
ul. Zielona 37a
33-370 Muszyna
Telefon:
+48 503 - 909 - 585
+48 602 - 469 - 998
Partner:
nocowanie.pl
Numer rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 94 1050 1399 1000 0091 4702 4575
Go to top