KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

„Majerzówka” Jacek Burakowski z siedzibą w Tychach ul. Edukacji 42/10, 43-100 Tychy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

„Majerzówka”Jacek Burakowski z siedzibą w Tychach informuje, że  przetwarza Pana/Pani  dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z serwisu kontaktowego i rezerwującego pokoje gościnne .

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest  zgoda, Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją,  jednocześnie zgadza się Pan/Pani na to, aby dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jednocześnie informujemy;

 

I. Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest; „Majerzówka” Jacek Burakowski    z siedzibą w Tychach ul. Edukacji 42/10, 43-100

Tychy.

 

II. Przetwarzanie  Pana/Pani danych odbywać się bedzie  wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie  usług noclegowych w oparciu o  art. 6 ust 1 pkt a/b/c/ dyrektywy RODO.

 

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych,  przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.

  1. Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia roszczeń objętych stosunkiem prawnym łączącym strony.
  2. Dostęp do danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnione  osoby  i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane  odbiorcom poza wewnętrzną strukturą. Odbiorcami  danych osobowych mogą być   organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

IV.   Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do :                                                                        

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii                                                             

b) sprostowania (poprawiania), uzupełniania swoich danych                                                      

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem                                                                                    

d) przenoszenia danych                                                                                                                 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Podanie danych jest dobrowolne z tym że, odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą realizację usług.

 

VI. Informuję, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje  dane nie są profilowane.

  1. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
  3. Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

PLIKI "COOKIE"

 

Czym są pliki "cookie"?


Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć proste dane tekstowo numeryczne, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Do czego używamy plików "cookies"?


dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


Jakich plików "cookies" używamy?


W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe” (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


Nazwa cookie

Rodzaj

Opis

PHPSESSID

sesyjny

Przechowuje identyfikator sesji

sid

trwały

Losowy identyfikator użytkownika

last_visit

trwały

Przechowuje czas ustatniej wizyty

policy_akcept

trwały

Przechowuje informacje czy użytkownik zaakceptował politykę prywatności

 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Kontakt
Adres:
ul. Zielona 37a
33-370 Muszyna
Telefon:
+48 503 - 909 - 585
+48 602 - 469 - 998
Partner:
nocowanie.pl
Numer rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 94 1050 1399 1000 0091 4702 4575
Go to top